SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Wiktor Dąbkowski, 1200 pogrzebanych żywcem

Północna Francja, lata 1926–1937. W tym okresie na terenie francuskiego departamentu Nord-Pas-de-Calais mieszkało ponad pięćset tysięcy polskich emigrantów, w tym moja rodzina. Sięgam po archiwalne wycinki prasowe. To one wyznaczają trasę mojej wędrówki po kraju ch’ti. Fotografuję miejsca, w których odbywały się wydarzenia opisywane przez ówczesną prasę brukową, odnajduję te historie na nowo, często pod wpływem impulsu. Fakty mieszają się z fikcją, przeszłość z teraźniejszością.
To opowieść o miejscach i ludziach, o realiach sprzed kilkudziesięciu lat i obecnej rzeczywistości najbiedniejszej, pogrążonej w kryzysie części Francji. To historia Polaków i Francuzów, których losy połączyła wspólna praca. Ta koegzystencja trwa do dziś – szacuje się, że w departamencie mieszka obecnie dwieście tysięcy potomków polskich emigrantów. Znakomita większość nie mówi już w rodzimym języku.

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.