SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Program Mentorski Sputnik Photos 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

SPMP jest intensywnym kursem, podczas którego studenci, w ścisłej współpracy z mentorami – fotografami Sputnik Photos, pracują nad stworzeniem własnego cyklu zdjęciowego. Wspólnie przechodzą przez wszystkie etapy pracy nad projektem, poznają kolejne elementy procesu twórczego – od pomysłu do realizacji – które prowadzą do stworzenia spójnej wypowiedzi fotograficznej.

 • Każdy z uczestników pracuje pod kierunkiem jednego z 6 mentorów, podczas comiesięcznych godzinnych sesji „jeden na jeden”.
 • Możliwość konsultacji ze wszystkimi mentorami.
 • Dwie sesje przeglądu portfolio ze wszystkimi mentorami.
 • Ponad 110 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Programu Mentorskiego będzie aktywny udział w zjazdach oraz obrona projektu artystycznego bazującego na wiedzy i doświadczeniach zebranych podczas uczestnictwa w Programie Mentorskim. Każdy, kto spełni warunki zaliczenia, otrzyma certyfikat.

W programie znajdują się także zajęcia warsztatowe oparte o teoretyczne teksty dotyczące fotografii, pozwalające na głębszą refleksję nad tworzeniem autorskich cykli.

Ważnym aspektem kursu jest networking: spotkania z zaproszonymi gośćmi, zjazdy plenerowe, wernisaże, promocje książek.

SPMP kończy się realizacją projektu. Wybrane cykle prezentowane są w zbiorowej publikacji. Książka wysyłana jest do najważniejszych instytucji i przedstawicieli kultury na całym świecie.

Nabór do 10. edycji SPMP trwa do 21 czerwca 2020.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

SPMP przeznaczony jest dla osób posiadających spójne portfolio, pomysł na projekt, który chcą realizować w trakcie trwania kursu oraz silną motywację do rocznej intensywnej pracy własnej.

Zapraszamy absolwentów szkół fotograficznych, uczelni artystycznych oraz osoby bez formalnego wykształcenia artystycznego.

JAKIE DAJE UMIEJĘTNOŚCI?

Uczestnicy SPMP nauczą się, jak budować złożone autorskie wypowiedzi bazujące na obrazie. Poznają, w teorii i praktyce, proces pracy nad projektem długoterminowym, m.in.:

 • wybór tematu i research,
 • interpretacja tematu,
 • praca z bohaterem,
 • wybór odpowiedniej narracji,
 • budowanie kontekstów i rola tekstu,
 • edycja i sekwencja zdjęć,
 • sposoby prezentacji.

STRUKTURA

9 zjazdów weekendowych od września 2020 r. do czerwca 2021 r.: Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ ONLINE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO.

 • zjazd plenerowy w okolicach Warszawy,
 • 8 zjazdów przy ul. Chłodnej 20 w Warszawie.

W ramach zjazdów odbędą się comiesięczne sesje mentorskie „jeden na jeden”, comiesięczne spotkania z gośćmi, przeglądy portfolio ze wszystkimi mentorami i korekty grupowe.

PROGRAM

 • Wprowadzenie: o społecznych, kulturowych i artystycznych kontekstach fotografii; podstawy krytycznej refleksji nad obrazem fotograficznym (warsztat).
 • Poszukiwanie tematu, research, proces pracy nad projektem długoterminowym.
 • Różne sposoby budowania i prowadzenia narracji fotograficznej.
 • Warsztat art coachingowy.
 • Praca z bohaterem.
 • Współczesne trendy w dokumencie, praca z archiwum fotograficznym, granice sztuki i fotografii.
 • Rola tytułu i tekstu w projekcie.
 • Edycja i sekwencja zdjęć w cyklu fotograficznym.
 • Prezentacja projektów, publikacja i promocja projektu fotograficznego.

PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Agnieszka Pajączkowska

GOŚCIE

Bownik
Maciej Nabrdalik
Anna Nałęcka-Milach
Ania Orłowska
Witek Orski
Paweł Szypulski

CZESNE

6 900 zł przy płatności jednorazowej lub
w rozbiciu na 2 raty (3 900 i 3 500 zł).

Uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia, również podczas pleneru.

Koszt produkcji zbiorowej publikacji książkowej częściowo wliczony jest w czesne.

Harmonogram zjazdów w 2020/2021 roku

26-27.09.2020 / 1 zjazd
24-25.10.2020 / 2 zjazd
28-29.11.2020 / 3 zjazd
15-17.01.2021 / 4 zjazd (plener)
13-14.02.2021 / 5 zjazd
13-14.03.2021 / 6 zjazd
10-11.04.2021 / 7 zjazd
15-16.05.2021 / 8 zjazd
12-13.06.2021 / 9 zjazd

Sputnik Photos zastrzega sobie prawo zaproszenia kandydata/kandydatki na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość odbycia rozmowy przez internet). Przyjęci zostaną kandydatki i kandydaci, którzy:

 • Spełnią warunki merytoryczne.
 • Podpiszą ze Sputnik Photos umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron.
 • Opłacą czesne.

Sputnik Photos gwarantuje sobie prawo odwołania edycji Programu Mentorskiego do końca lipca 2020, jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby uczestniczek/uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Chcesz wziąć udział w programie mentorskim?

Wyślij swoje zgłoszenie do 21 czerwca 2020 r.

© 2020 Sputnik Photos. All Rights Reserved.