SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Program Mentorski Sputnik Photos 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

SPMP jest intensywnym kursem, podczas którego studenci, w ścisłej współpracy z mentorami – fotografami Sputnik Photos, pracują nad stworzeniem własnego cyklu zdjęciowego. Wspólnie przechodzą przez wszystkie etapy pracy nad projektem, poznają kolejne elementy procesu twórczego – od pomysłu do realizacji – które prowadzą do stworzenia spójnej wypowiedzi fotograficznej.

 • Każdy z uczestników pracuje pod kierunkiem jednego z 6 mentorów, podczas comiesięcznych godzinnych sesji „jeden na jeden”.
 • Możliwość konsultacji ze wszystkimi mentorami.
 • Dwie sesje przeglądu portfolio ze wszystkimi mentorami.
 • Ponad 110 godzin zajęć.

W programie znajdują się także zajęcia warsztatowe oparte o teoretyczne teksty dotyczące fotografii, pozwalające na głębszą refleksję nad tworzeniem autorskich cykli.

Ważnym aspektem kursu jest networking: spotkania z zaproszonymi gośćmi, zjazdy plenerowe, wernisaże, promocje książek.

SPMP kończy się realizacją projektu. Wybrane cykle prezentowane są w zbiorowej publikacji. Książka wysyłana jest do najważniejszych instytucji i przedstawicieli kultury na całym świecie.

Nabór do 8. edycji SPMP1 trwa do 15 czerwca 2019.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

SPMP przeznaczony jest dla osób posiadających spójne portfolio, pomysł na projekt, który chcą realizować w trakcie trwania kursu oraz silną motywację do rocznej intensywnej pracy własnej.

Zapraszamy absolwentów szkół fotograficznych, uczelni artystycznych oraz osoby bez formalnego wykształcenia artystycznego.

JAKIE DAJE UMIEJĘTNOŚCI?

Uczestnicy SPMP nauczą się, jak budować złożone autorskie wypowiedzi bazujące na obrazie. Poznają, w teorii i praktyce, proces pracy nad projektem długoterminowym, m.in.:

 • wybór tematu i research,
 • interpretacja tematu,
 • praca z bohaterem,
 • wybór odpowiedniej narracji,
 • budowanie kontekstów i rola tekstu,
 • edycja i sekwencja zdjęć,
 • sposoby prezentacji.

STRUKTURA

9 zjazdów weekendowych od września 2019 r. do czerwca 2020 r.:

 • zjazd plenerowy w okolicach Warszawy,
 • 8 zjazdów przy ul. Chłodnej 20 w Warszawie.

W ramach zjazdów odbędą się comiesięczne sesje mentorskie „jeden na jeden”, comiesięczne spotkania z gośćmi, przeglądy portfolio ze wszystkimi mentorami i korekty grupowe.

PROGRAM

 • Wprowadzenie: o społecznych, kulturowych i artystycznych kontekstach fotografii; podstawy krytycznej refleksji nad obrazem fotograficznym (warsztat).
 • Poszukiwanie tematu, research, proces pracy nad projektem długoterminowym.
 • Różne sposoby budowania i prowadzenia narracji fotograficznej.
 • Warsztat art coachingowy.
 • Praca z bohaterem.
 • Współczesne trendy w dokumencie, praca z archiwum fotograficznym, granice sztuki i fotografii.
 • Rola tytułu i tekstu w projekcie.
 • Edycja i sekwencja zdjęć w cyklu fotograficznym.
 • Prezentacja projektów, publikacja i promocja projektu fotograficznego.

PROWADZĄCE ZAJĘCIA

Agnieszka Pajączkowska

GOŚCIE

Bownik
Maciej Nabrdalik
Anna Nałęcka-Milach
Ania Orłowska
Witek Orski
Paweł Szypulski

CZESNE

6 900 zł przy płatności jednorazowej lub
w rozbiciu na 2 raty (3 900 i 3 500 zł).

Uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia, również podczas pleneru.

Koszt produkcji zbiorowej publikacji książkowej częściowo wliczony jest w czesne.

Harmonogram zjazdów w 2019/2020 roku

1 zjazd 27-29.09.
2 zjazd 26-27.10.
3 zjazd 23-24.11.
4 zjazd 17-19.01. (plener)
5 zjazd 22-23.02.
6 zjazd 21-22.03.
7 zjazd 18-19.04.
8 zjazd 16-17.05.
9 zjazd 20-21.06.

Rekrutacja

Prosimy o przesłanie formularza oraz portfolio do 15 czerwca 2019. Rekrutacja odbywa się na podstawie portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy odbywają się w Warszawie na Chłodnej 20 lub przez Skype w pierwszej połowie lipca.

Chcesz wziąć udział w programie mentorskim?

Wyślij swoje zgłoszenie do 15 czerwca 2019 r.

© 2019 Sputnik Photos. All Rights Reserved.