SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Program Mentorski Sputnik Photos 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

SPMP jest intensywnym kursem, podczas którego studenci, w ścisłej współpracy z mentorami – fotografami Sputnik Photos, pracują nad stworzeniem własnego cyklu zdjęciowego. Wspólnie przechodzą przez wszystkie etapy pracy nad projektem, poznają kolejne elementy procesu twórczego – od pomysłu do realizacji – które prowadzą do stworzenia spójnej wypowiedzi fotograficznej.

 • Każdy z uczestników pracuje pod kierunkiem jednego z 6 mentorów, podczas comiesięcznych godzinnych sesji „jeden na jeden”.
 • Możliwość konsultacji ze wszystkimi mentorami.
 • Dwie sesje przeglądu portfolio ze wszystkimi mentorami.
 • Ponad 110 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Programu Mentorskiego będzie aktywny udział w zjazdach oraz obrona projektu artystycznego bazującego na wiedzy i doświadczeniach zebranych podczas uczestnictwa w Programie Mentorskim. Każdy, kto spełni warunki zaliczenia, otrzyma certyfikat.

W programie znajdują się także zajęcia warsztatowe oparte o teoretyczne teksty dotyczące fotografii, pozwalające na głębszą refleksję nad tworzeniem autorskich cykli.

Ważnym aspektem kursu jest networking: spotkania z zaproszonymi gośćmi, wernisaże, promocje książek. W tym roku ze względu na pandemię te aktywności będą się odbywały zależnie od obostrzeń sanitarnych.

Nabór do 11. edycji SPMP trwa od 8  do 30 maja.

Kurs kończy się realizacją projektu. Wybrane cykle prezentowane są w zbiorowej publikacji. Książka wysyłana jest do najważniejszych instytucji i przedstawicieli kultury na całym świecie.

Nabór do 11. edycji SPMP trwa do 30 maja 2021.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

SPMP przeznaczony jest dla osób posiadających spójne portfolio, pomysł na projekt, który chcą realizować w trakcie trwania kursu oraz silną motywację do rocznej intensywnej pracy własnej.

Zapraszamy absolwentów szkół fotograficznych, uczelni artystycznych oraz osoby bez formalnego wykształcenia artystycznego.

JAKIE DAJE UMIEJĘTNOŚCI?

Uczestnicy SPMP nauczą się, jak budować złożone autorskie wypowiedzi bazujące na obrazie. Poznają, w teorii i praktyce, proces pracy nad projektem długoterminowym, m.in.:

 • wybór tematu i research,
 • interpretacja tematu,
 • praca z bohaterem,
 • wybór odpowiedniej narracji,
 • budowanie kontekstów i rola tekstu,
 • edycja i sekwencja zdjęć,
 • sposoby prezentacji.

STRUKTURA

9 zjazdów weekendowych od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Zjazdy na razie planujemy online ale jeśli reżim sanitarny na to pozwoli, to będziemy je organizować przy ulicy Chłodnej 20 w Warszawie

PROGRAM

 • Wprowadzenie: o społecznych, kulturowych i artystycznych kontekstach fotografii; podstawy krytycznej refleksji nad obrazem fotograficznym (warsztat).
 • Poszukiwanie tematu, research, proces pracy nad projektem długoterminowym.
 • Różne sposoby budowania i prowadzenia narracji fotograficznej.
 • Warsztat art coachingowy.
 • Praca z bohaterem.
 • Współczesne trendy w dokumencie, praca z archiwum fotograficznym, granice sztuki i fotografii.
 • Rola tytułu i tekstu w projekcie.
 • Edycja i sekwencja zdjęć w cyklu fotograficznym.
 • Prezentacja projektów, publikacja i promocja projektu fotograficznego.

GOŚCIE

Bownik
Maciej Nabrdalik
Anna Nałęcka-Milach
Ania Orłowska
Witek Orski
Paweł Szypulski
Agnieszka Pajączkowska

 

CZESNE

6 900 zł przy płatności jednorazowej lub
w rozbiciu na 2 raty (3 900 i 3 500 zł).

Koszt produkcji zbiorowej publikacji książkowej częściowo wliczony jest w czesne.

Harmonogram zjazdów w 2021/2022 roku

25-26.09.2021 / 1 zjazd
23-24.10.2021 / 2 zjazd
20-21.11.2021 / 3 zjazd
15-16.01.2022 / 4 zjazd 
12-13.02.2022 / 5 zjazd
12-13.03.2022 / 6 zjazd
9-10.04.2022 / 7 zjazd
14-15.05.2022 / 8 zjazd
11-12.06.2022 / 9 zjazd

Sputnik Photos zastrzega sobie prawo zaproszenia kandydata/kandydatki na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość odbycia rozmowy przez internet). Przyjęci zostaną kandydatki i kandydaci, którzy:

 • Spełnią warunki merytoryczne.
 • Podpiszą ze Sputnik Photos umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron.
 • Opłacą czesne.

Sputnik Photos gwarantuje sobie prawo odwołania edycji Programu Mentorskiego do końca lipca 2021, jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby uczestniczek/uczestników.  W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Chcesz wziąć udział w programie mentorskim?

Wyślij swoje zgłoszenie do 30 maja 2021 r.

© 2021 Sputnik Photos. All Rights Reserved.