SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Program Mentorski Sputnik Photos 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Program Mentorski Sputnik Photos jest intensywnym kursem, podczas którego studenci, w ścisłej współpracy z mentorami – fotografami Sputnik Photos, pracują nad stworzeniem własnego cyklu zdjęciowego. Wspólnie przechodzą przez wszystkie etapy pracy nad projektem, poznają kolejne elementy procesu twórczego – od pomysłu do realizacji – które prowadzą do stworzenia spójnej wypowiedzi fotograficznej.

 • Każdy z uczestników pracuje pod kierunkiem jednego z 6 mentorów, podczas comiesięcznych godzinnych sesji „jeden na jeden”.
 • Możliwość konsultacji ze wszystkimi mentorami.
 • Dwie sesje przeglądu portfolio ze wszystkimi mentorami.
 • Ponad 100 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Programu Mentorskiego będzie aktywny udział w zjazdach oraz obrona projektu artystycznego bazującego na wiedzy i doświadczeniach zebranych podczas uczestnictwa w Programie Mentorskim. Każdy, kto spełni warunki zaliczenia, otrzyma certyfikat.

W programie znajdują się także zajęcia warsztatowe oparte o teoretyczne teksty dotyczące fotografii, pozwalające na głębszą refleksję nad tworzeniem autorskich cykli. Zjazd finałowy organizowany jest we współpracy z Fotofestiwalem w Łodzi.

Ważnym aspektem kursu jest networking: spotkania z zaproszonymi gośćmi, wernisaże, promocje książek.

Nabór do 13. edycji Programu Mentorskiego Sputnik Photos trwa od 13 do 31 maja 2023.

Kurs kończy się realizacją projektu. Wybrane cykle prezentowane są w zbiorowej publikacji. Książka wysyłana jest do najważniejszych instytucji i przedstawicieli kultury na całym świecie.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

Program Mentorski Sputnik Photos przeznaczony jest dla osób posiadających spójne portfolio, pomysł na projekt, który chcą realizować w trakcie trwania kursu oraz silną motywację do rocznej intensywnej pracy własnej.

Zapraszamy absolwentów szkół fotograficznych, uczelni artystycznych oraz osoby bez formalnego wykształcenia artystycznego.

JAKIE DAJE UMIEJĘTNOŚCI?

Uczestnicy Program Mentorski Sputnik Photos nauczą się, jak budować złożone autorskie wypowiedzi bazujące na obrazie. Poznają, w teorii i praktyce, proces pracy nad projektem długoterminowym, m.in.:

 • wybór tematu i research,
 • interpretacja tematu,
 • praca z bohaterem,
 • wybór odpowiedniej narracji,
 • budowanie kontekstów i rola tekstu,
 • edycja i sekwencja zdjęć,
 • sposoby prezentacji.

STRUKTURA

6 zjazdów weekendowych oraz 2 plenery 3-dniowe od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

Zjazdy stacjonarne organizujemy w lokalu stowarzyszenia przy ulicy Chłodnej 20 w Warszawie. Na plenery jeździmy poza Warszawę, są one dodatkowo płatne (pobyt). W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemiologicznych bądź wynikających z zagrożenia narodowego będziemy prowadzić kurs w formule
online.

PROGRAM

 • Wprowadzenie: o społecznych, kulturowych i artystycznych kontekstach fotografii; podstawy krytycznej refleksji nad obrazem fotograficznym (warsztat).
 • Poszukiwanie tematu, research, proces pracy nad projektem długoterminowym.
 • Różne sposoby budowania i prowadzenia narracji fotograficznej.
 • Warsztat art coachingowy.
 • Praca z bohaterem.
 • Współczesne trendy w dokumencie, praca z archiwum fotograficznym, granice sztuki i fotografii.
 • Rola tytułu i tekstu w projekcie.
 • Edycja i sekwencja zdjęć w cyklu fotograficznym.
 • Prezentacja projektów, publikacja i promocja projektu fotograficznego.

GOŚCIE

Współpracujemy z gronem artystów_ek, kuratorów_ek, badaczy_ek i praktyków_czek kultury, które stale się powiększa. Naszymi częstymi gośćmi i gościniami są:

Bownik
Maciej Nabrdalik
Anna Nałęcka-Milach
Ania Orłowska
Witek Orski
Paweł Szypulski
Agnieszka Pajączkowska

CZESNE

7 900 zł przy płatności jednorazowej lub
w rozbiciu na 2 raty (4 900 i 4 500 zł).

Koszt produkcji zbiorowej publikacji książkowej częściowo wliczony
jest w czesne.

Harmonogram zjazdów w 2023/2024 roku

21-22/10;
25-26/11;
12-14/01 (plener);
17-18/02;
16-17/03;
13-14/04;

11-12/05;
czerwcowy zjazd do ustalenia z Fotofestiwalem

Sputnik Photos gwarantuje sobie prawo odwołania edycji Programu
Mentorskiego do końca lipca 2023, jeśli nie uda się zebrać wymaganej
liczby uczestniczek/uczestników.  W takiej sytuacji wpłacone pieniądze
zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia
komunikatu o odwołaniu.

Sputnik Photos zastrzega sobie prawo zaproszenia kandydata/kandydatki na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość odbycia rozmowy przez internet). Przyjęci zostaną kandydatki i kandydaci, którzy:

 • Spełnią warunki merytoryczne.
 • Podpiszą ze Sputnik Photos umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron.
 • Opłacą czesne.

Chcesz wziąć udział w programie mentorskim?

Wyślij swoje zgłoszenie 

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.