SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

SPUTNIK PHOTOS
ul. Chłodna 20
00-891 Warszawa

tel.: +48 602 877 050
www.sputnikphotos.com

REGON: 140556980
NIP: 7010056537

KRS: 0000254498
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest SPUTNIK PHOTOS, Warszawa, ul. Chłodna 20, NIP 7010056537, REGON 140556980.

14 + 12 =

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.