SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Olga Sokal, Lynch

Masowa ekspansja przemysłu węglowego na zawsze zmieniła oblicze Appalachów – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym oraz społecznym.
Gdy wspomniana gałąź przemysłu osiągnęła swój szczyt, populacja położonego u podnóża Appalachów miasteczka Lynch liczyła około dziesięciu tysięcy mieszkańców. Do 2019 roku ich liczba spadła do około sześciuset. Kryzys na rynku pracy oraz postępujące za nim migracje i znikomy przyrost naturalny spowodowały likwidację większości liczących się w tamtej okolicy szkół. Miasteczko powołane do życia za sprawą ogromnej korporacji węglowej walczy o przetrwanie. Intensywna ekonomiczna i ekologiczna ekspansja bezpowrotnie wpłynęła na krajobraz tego miejsca. Pozostawiła silnie przeobrażone i zanieczyszczone środowisko, wywierając tym samym wpływ na tożsamość wielu pokoleń.

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.