SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Milena Soporowska
Projekt ‘Handmade Spiritismus’ zakorzeniony jest w poszukiwaniu struktury i sensu w astrologii, tarocie, spirytyzmie, numerologii czy runach. Autorka śledzi subtelne znaki rozwijających się w niej ezoterycznych zainteresowań od lat dziecięcych aż do teraz, nasilonych przez okres pandemii.

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.