SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Michał Majewski, Park

Park Śląski to jedna z największych w Europie miejskich zielonych przestrzeni, łącząca w sobie funkcje rekreacji, wypoczynku i kultury. Stworzono go w latach pięćdziesiątych z myślą o klasie robotniczej, skupionej wokół ośrodków ciężkiego przemysłu, w tym wydobycia węgla. Budowa parku przeobraziła teren rozciągający się między Katowicami, Chorzowem i Siemianowicami Śląskimi, zakrywając ślady hałd i biedaszybów.
Moja pierwsza wizyta w Parku Śląskim przypadła na koniec lat osiemdziesiątych, czas przemian zarówno dla Śląska, jak i dla samego parku. Zmiana systemu spowodowała zmiany w sposobie myślenia o tej przestrzeni. Park przekształcono w spółkę, która miała przynosić zysk i zarabiać na siebie. Jego granice zaczęto okrajać na potrzeby biznesu i zabudowy deweloperskiej.
Stopniowej degradacji infrastruktury towarzyszył rozrost strefy przyrodniczej. Ten aspekt stał się punktem wyjścia dla serii zdjęć, będącej wynikiem wielu spacerów, które o dbyłem p o p arku w latach 2 018- 2019. Po wielu latach od mojego wyjazdu ze Śląska wędrowanie po parkowych ścieżkach i poza nimi stało się częścią procesu odbudowywania relacji z tym miejscem. Projekt „Park” to reprezentacja Parku jako przestrzeni złożonej nie tylko z materialnych obiektów i krajobrazów, ale również zmieniających się znaczeń w wymiarze personalnym i historycznym.

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.