SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Michał Dyjuk, Nieciecz

Czasami Ciecz, czasami Nieciecz. Od kilkunastu lat – Nieciecz. Długa na trzydzieści kilometrów. Jej źródła podobno są pod wsią Rychłowiec. Trudno powiedzieć, bo na tym odcinku całkowicie zatarł się jej pierwotny kształt. Dziś jest jedynie śladem na mapie. Ciecz zamieniła się w Nieciecz, ponieważ kilkadziesiąt kilometrów dalej ktoś postanowił wykopać wielką dziurę w ziemi i wydobywać z niej węgiel.
Polska jest uzależniona od węgla. 80% naszej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni węglowych, które do prowadzenia swojej działalności potrzebują ogromnych ilości wody. Zapotrzebowanie przemysłu węglowego pochłania aż 70% całkowitego poboru wody w kraju. To najwyższy wynik na świecie.
Zespół górniczo-energetyczny KWB Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Wydobywa się tu węgiel brunatny i produkuje z niego energię elektryczną. Bełchatowski węgiel jest najtańszym paliwem energetycznym w kraju, a produkowana z niego energia zaspokaja 20% zapotrzebowania całego kraju.
Aby wydobywać ten surowiec, trzeba najpierw odwodnić cały teren kopalni – mokry węgiel brunatny jest bezużyteczny. Masowe odwadnianie powoduje powstanie ogromnego leja depresyjnego wokół miejsca wydobycia. Powierzchnia leja w regionie szacowana jest dziś na ok. tysiąc kilometrów kwadratowych. Na tym terenie wszystkie rzeki, rzeczki, cieki, jeziora, jeziorka, oczka, stawy czy studnie po prostu wysychają lub już dawno wyschły.
Tak jak Nieciecz, rzeka Nieciecz.

www.mdyjuk.com

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.