SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Marlena Jabłońska,

Czasem śmierć następuje za życia. Nawet jeśli krew krąży w żyłach, a nabyty rumieniec nie schodzi z twarzy, to istnieją ślady świadczące o zgonie. Śmierć taka objawia się powoli, sprytnie, nie informuje zawczasu, nie pozwala się przygotować. Czai się w pobliżu, aż nagle uderza, wywołując przerażenie, panikę, niemoc, a na końcu akceptację nowego położenia. Pozostaje dokumentacja, która jest ostrzeżeniem. Proste, spokojne kadry wywołują niepokój i trwogę, bo choć nie jest to rodzaj pewnej śmierci, to na pewno bolesnej i bezcelowej egzystencji, która ów sen nieprzespany przypomina. Jest to historia świata, który może nastąpić. Świata z naszych wyobrażeń, marzeń, rzeczywistego, zewnętrznego, wewnętrznego. Zawsze można go zmienić, zniekształcić i dopasować, potrzeba odrobiny wiary i silnej woli. Również szczęścia, które, jak pokazuje nabyte doświadczenie, nie zawsze zależy od nas.

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.