SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

Emilia Martin, Venture
W dzieciństwie towarzyszyło mi głębokie przekonanie, że prawdziwe życie zacznie się „tam”, kiedy opuszczę małe miasto w południowej Polsce, z którego pochodzę i udam się „tam”, gdzie coś się dzieje, gdziekolwiek może to być.
Moja podróż w dorosłość rozpoczęła się od przeprowadzki do nowego miasta, nowego kraju, w końcu na nowy kontynent. Towarzyszyło mi poczucie utraty korzeni. Niepokoje, lęki i poczucie tęsknoty za tym, co znane, zupełnie mnie zaskoczyły.
Powrót do rodzinnej miejscowości miał miejsce równolegle do przygotowań Beti – mojej dużo młodszej siostry – do egzaminów, wyboru studiów, aż w końcu do opuszczenia rodzinnego domu.
W czasie mojej nieobecności zaszły fundamentalne zmiany w rodzinnej strukturze. Narodziny i śmierci, urodziny i pogrzeby – wszystko to złożyło się na nowy, zagmatwany i niejasny obraz.
Prowadzona przez siostrę, obserwowałam proces jej dorastania, jej własną podróż w dorosłość – tak jakbyśmy stały się dla siebie wzajemnie przewodniczkami.

© 2023 Sputnik Photos. All Rights Reserved.