SPUTNIK PHOTOS
MENTORING PROGRAMME

SPUTNIK PHOTOS
ul. Chłodna 20
00-891 Warszawa

tel.: +48 602 877 050
www.sputnikphotos.com

REGON: 140556980
NIP: 7010056537

KRS: 0000254498
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

The administrator of the personal data included in the form is SPUTNIK PHOTOS, Warsaw, 20 Chłodna Street, NIP 7010056537, REGON 140556980. For more information see the privacy policy.

6 + 15 =

© 2020 Sputnik Photos. All Rights Reserved.